Strona główna

„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”

Witamy na Oficjalnej Stronie Ochotniczej Straży w Mlęcinie

Nasza jednostka OSP, tak jak pozostałe jednostki tego typu jest organizacją „non profit”. Do naszych zadań należy przede wszystkim reagowanie w przypadku powstania pożarów, klęsk żywiołowych lub też tzw. miejscowych zagrożeń. Dbamy o bezpieczeństwo naszej społeczności.
Już od początku istnienia strażnica OSP była centrum społeczności naszej miejscowości. Przez blisko 50 lat,  przez nasze szeregi przezło wielu druhów i druhen, jednak cały czas staramy się utrzymywać odpowiedni poziom naszych umiejętności. W związku z tym członkowie OSP Mlęcin biorą czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, druhowie i druhny uczestniczą w zawodach sportowo-pożarniczych, jak również w uroczystościach państwowych i kościelnych. Cały czas staramy się podnosić własne kwalifikacje poprzez branie udziału w różnego rodzaju szkoleniach specjalistycznych.

Wszelkie uwagi i spostrzeżenia prosimy kierować na nasz adres mailowy:  ospmlecin@wp.pl.

 

Strona Ochotniczej Straży Pożarnej w Mlęcinie umieszczona jest na serwerze ZOSP RP.

banner

[18/02/2017] Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2016 rok

W dniu 18 lutym 2017r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Mlęcinie, za miniony – 2016 rok. Wprowadzeniem pocztu sztandarowego, odegraniem i odśpiewaniem Hymnu ZOSP RP – otwarto uroczyście obrady. Następnie, zostały przedstawione sprawozdania przez Naczelnika dh-a Wincentego Jana Bartnickiego, Skarbnika dh-a Jacentego Kunkę oraz Komisję Rewizyjną. Po ogólnej dyskusji …

Czytaj więcej

Przekaż 1% podatku na OSP

  Apelujemy i kierujemy gorącą prośbę do wszystkich strażaków, przedsiębiorców, sympatyków OSP, do członków ich rodzin o udzielenie wsparcia jakim jest przekazanie 1% Waszego podatku na Ochotniczą Straż Pożarną w Mlęcinie. Środki pozyskane w ten sposób, pozwolą doposażyć naszą jednostkę w niezbędny sprzęt do gaszenia pożarów i prowadzenia działań ratowniczych oraz zakup w odzież i …

Czytaj więcej

Walne zebranie sprawozdawcze za 2016 rok

Działając na podstawie statutu Ochotniczej Strazy Pożarnej w Mlęcinie,  Zarząd informuje,  iż w dniu 18 lutym 2017 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2016 o godzinie 18:00. Porządek Zebrania zostanie podany niebawem. 

Czytaj więcej

Korespondencja radiowa – zasady prowadzenia

Każdy dowódca z OSP po ukończeniu szkolenia z zakresu kierowania działaniami ratowniczo-gaśniczymi powinien znać zasady prowadzenia łączności radiowej. Dotyczy to jednak nie tylko dowódców, którzy w dużej mierze kontaktują się ze stanowiskami kierowania, ale również ratowników, którzy rozmawiają ze sobą podczas działań. W trakcie akcji lub wyjazdów wozów bojowych słyszymy różnie prowadzone korespondencje. Nie wszystkie …

Czytaj więcej

[08/12/2016] Poszukiwania zaginionej kobiety m. Grabniak

8 grudnia 2016r. o godzinie 16:56, Powiatowe Stanowisko Kierowania KP PSP Mińsk Maz. zadysponowało naszą jednostkę, do działań związanych z poszukiwaniem zaginionej kobiety, w miejscowości Grabniak (gm. Dobre).

Czytaj więcej

[2016] Remont sali – świetlicy wiejskiej

Mieszkańcy Mlęcina oraz okolicznych miejscowości mogą już korzystać z wyremontowanej sali – świetlicy wiejskiej zlokalizowanej przy remizie OSP w Mlęcinie. W lipcu 2016 roku strażacy z naszej jednostki rozpoczęli (czynem społecznym) remont świetlicy wiejskiej przy remizie OSP Mlęcin. W zakres prac wchodziło wykonanie: instalacji elektrycznej, sufitu podwieszanego, tynków, malowanie ścian, cyklinowanie i lakierowanie podłóg.  Prace …

Czytaj więcej