[18/02/2017] Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2016 rok

W dniu 18 lutym 2017r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Mlęcinie, za miniony – 2016 rok. Wprowadzeniem pocztu sztandarowego, odegraniem i odśpiewaniem Hymnu ZOSP RP – otwarto uroczyście obrady. Następnie, zostały przedstawione sprawozdania przez Naczelnika dh-a Wincentego Jana Bartnickiego, Skarbnika dh-a Jacentego Kunkę oraz Komisję Rewizyjną. Po ogólnej dyskusji wszystkie sprawozdania zostały przyjęte oraz zostało udzielone absloutorium dla Zarządu OSP.

Mieliśmy przyjemność gościć:

  • Prezes ZOW ZOSP RP Województwa Mazowieckiego – dh Antoni Jan Tarczyński,
  • Komendant KP PSP w Mińsku Mazowieckim – st. bryg. mgr inż. Paweł Parobczak,
  • Prezes ZOG ZOSP RP Gminy Dobre – dh Jan Kosim,
  • Wójt Gminy Dobre – dh Tadeusz Gałązka,
  • Z-ca Wójta Gminy Dobre – Jan Chmielewski
  • Radna Rady Gminy Dobre – Hanna Wadas

 

Przekaż 1% podatku na OSP

 

logo_1procent

Apelujemy i kierujemy gorącą prośbę do wszystkich strażaków, przedsiębiorców, sympatyków OSP, do członków ich rodzin o udzielenie wsparcia jakim jest przekazanie 1% Waszego podatku na Ochotniczą Straż Pożarną w Mlęcinie.

Środki pozyskane w ten sposób, pozwolą doposażyć naszą jednostkę w niezbędny sprzęt do gaszenia pożarów i prowadzenia działań ratowniczych oraz zakup w odzież i wyposażenie chroniące strażaków podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Niestety zazwyczaj każda akcja lub działanie czasu, wpływa na stan i jakość ww. sprzętu i wyposażenia. Pozwoli to nam na dalsze, skuteczne niesienie pomocy społeczeństwu w przypadku wystąpienia pożarów i innych miejscowych zagrożeń.

Jak przekazać 1% dla OSP Mlęcin?

W deklaracji PIT jako OPP (Organizacja Pożytku Publicznego) wpisz:

pit28_1_procent

więcej na stronie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RPlink

W imieniu Zarządu OSP Mlęcin

dziękujemy za każdą przekazaną wpłatę

 

Walne zebranie sprawozdawcze za 2016 rok

Działając na podstawie statutu Ochotniczej Strazy Pożarnej w Mlęcinie,  Zarząd informuje,  iż w dniu 18 lutym 2017 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2016 o godzinie 18:00.

Porządek Zebrania zostanie podany niebawem. 

Korespondencja radiowa – zasady prowadzenia

Każdy dowódca z OSP po ukończeniu szkolenia z zakresu kierowania działaniami ratowniczo-gaśniczymi powinien znać zasady prowadzenia łączności radiowej. Dotyczy to jednak nie tylko dowódców, którzy w dużej mierze kontaktują się ze stanowiskami kierowania, ale również ratowników, którzy rozmawiają ze sobą podczas działań.

20140311_zasady_korespondencji_radiowej05

W trakcie akcji lub wyjazdów wozów bojowych słyszymy różnie prowadzone korespondencje. Nie wszystkie jednak przebiegają prawidłowo. Żelazną i powszechnie znaną zasadą dotyczącą łączności z pewnością są słowa „maksimum treści, minimum słów”. Jest to bardzo mądra i idealnie szkoląca myśl.

Bardzo częstym błędem, który bywa niezmiernie rażący podczas słuchania korespondencji radiowej jest formuła „bez odbioru” używana w nieodpowiednich okolicznościach. Słów tych używamy tylko w sytuacji, gdy znajdujemy się już w bazie, mamy zamiar wyłączyć radio i nie będzie można się z nami już na nim skontaktować. Niestety, niektórzy podczas działań, utrzymując rozmowę ze stanowiskiem kierowania, czy też dowódcą akcji, używają tych słów po przyjęciu informacji i zamiarze chwilowego nie kontaktowania się. Osoba, która usłyszy „bez odbioru” ma prawo sądzić, że nadawca ma zamiar wyłączyć radiostację i od tej pory nie będzie z nią kontaktu.

Kolejną zasadą jest, iż nie podajemy nazwisk oraz stopni służbowych na radio. Czasami jednak zdarza się, że dyspozytor zapyta zgłaszającego się na radio o to, kto dowodzi. Wówczas podać należy imię i nazwisko. Jest to niezgodne z zasadami, ale coraz częściej spotykane.

Nie bójmy się mówić, każdy popełnia błędy. Po dojeździe na miejsce zdarzenia warto poprosić oficera dyżurnego z PSP o przydzielenie nam kanału ratowniczo-gaśniczego do prowadzenia łączności na potrzeby działań. Jednak warto pamiętać, że nawet wtedy można nas słyszeć na stanowisku kierowania.

Na radio nie rozmawiajmy o niczym, co jest niezwiązane z akcją, nie stosujmy wulgaryzmów, nie róbmy sobie żartów. Wszystko może być weryfikowane. Ratownicy, którzy współdziałają ze sobą na jakimś kanale muszą stosować się również do zasady, która brzmi: „jeden mówi” – nie wtrącajmy się w słowo komuś innemu, gdyż może to znacznie zakłócać pracę.

Radiostacja do bardzo dobre i przydatne narzędzie do pracy podczas akcji. Można się dzięki niej sprawnie porozumiewać bez potrzeby przemierzania większej odległości do drugiej osoby, której chcemy coś przekazać. To znacznie usprawnia przebieg działań.

Ciekawą formą jest szkolenie z zakresu prowadzenia łączności radiowej. Warto takie przeprowadzić we własnej jednostce. W tym celu można wyznaczyć jedną osobę jako dowódcę oraz dobrać poszczególne roty. Wymyślić pewnego rodzaju akcję, na której wszyscy będą porozumiewać się za pomocą radiotelefonów nasobnych. Każda osoba powinna mieć szansę spróbowania roli dowódcy oraz ratowników w rocie. To znacznie rozwija oraz uczy sprawnego porozumiewania się i przyczynia do usunięcia blokady, jaką jest stres przed mówieniem przez radiostację.

Istotne jest również, aby do łączności ze Stanowiskiem Kierowania wyznaczać zawsze osoby do tego uprawnione, czyli takie, które posiadają ukończone szkolenie dowódców.

Dzięki radiostacji można również porozumiewać się z innymi służbami, a to znacznie poszerza zakres łączności. Takiego typu sprzęt znajduje się na wyposażeniu praktycznie już każdej jednostki OSP oraz JRG w Polsce. Gwarantuje to dodatkowe bezpieczeństwo logistyczne i nawet ratownicze.

[źródło: http://www.remiza.com.pl]

 

[08/12/2016] Poszukiwania zaginionej kobiety m. Grabniak

8 grudnia 2016r. o godzinie 16:56, Powiatowe Stanowisko Kierowania KP PSP Mińsk Maz. zadysponowało naszą jednostkę, do działań związanych z poszukiwaniem zaginionej kobiety, w miejscowości Grabniak (gm. Dobre).

[2016] Remont sali – świetlicy wiejskiej

Mieszkańcy Mlęcina oraz okolicznych miejscowości mogą już korzystać z wyremontowanej sali – świetlicy wiejskiej zlokalizowanej przy remizie OSP w Mlęcinie.

W lipcu 2016 roku strażacy z naszej jednostki rozpoczęli (czynem społecznym) remont świetlicy wiejskiej przy remizie OSP Mlęcin. W zakres prac wchodziło wykonanie: instalacji elektrycznej, sufitu podwieszanego, tynków, malowanie ścian, cyklinowanie i lakierowanie podłóg.  Prace trwały niespełna dwa miesiące. Od września mieszkańcy Mlęcina oraz okolicznych miejscowości mogą korzystać z odnowionej sali.

Trzeba przyznać, iż ubiegłoroczny remont i doposażona kuchnia wraz z tegorocznym odnowieniem sali stanowią wspaniały efekt końcowy.

Rezerwację sali można dokonywać u Gospodarza OSP Mlęcin dh Dariusza Guta pod nr. tel. 511 782 749

 

 

Sala weselna

Sala weselna

Sala weselna

Sala weselna

 

 

[29/06/2016] Rynia – pożar ściółki leśnej

29 czerwca 2016r, o godz. 14.15 zostaliśmy zadysponowani do pożaru ściółki lesnej w miejscowosci Rynia gm. Dobre. W działaniach gaśniczych udział brały: zastęp PSP, jednostki z gminy Dobre oraz zastep OSP Wiśniew gm. Jakubów i OSP Stanisławów.

[22/02/2016] Zakład Wienerberger – ćwiczenia

22 lutego 2016r., odbyły się ćwiczenia pozorowanego pożaru zakładu Winerberger w Dobrem. W ćwiczeniach udział brały jednostki OSP Dobre, OSP Mlęcin, OSP Rudzienko oraz PSP Mińsk Mazowiecki.

[06/05/2014] Dzień Strażaka w SP w Mlęcinie

straż 5 straż 4 straż 3 straż 2 straż 1 06/05/2014 Dzień Strażaka w SP w MlęcinieW dniu 06.05.2014 r. w Szkole Podstawowej  im. Marii Kownackiej w Mlęcinie odbyły się uroczystości związane z obchodzonym 04.05. Międzynarodowym Dniem Strażaka, na które zostaliśmy zaproszeni. Dzieci przywitały nas pięknym przedstawieniem i wręczyły kwiaty na ręce prezesa OSP dh. Ryszarda Chróścika. Po części artystycznej przedstawiliśmy pokrótce na czym polega praca strażaków ochotników z naszej jednostki oraz zachęciliśmy dzieci do wcielenia się w rolę strażaka poprzez ubranie strojów strażackich.

Dziękujemy serdecznie Pani Dyrektor Jolancie Jastrzębskiej za zaproszenie.

Członek OSP = funkcjonariusz publiczny

Każdy, kto jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, jest chroniony jak funkcjonariusz publiczny. Dzięki temu chroni nas prawo i posiadamy pewne przywileje, dzięki którym możemy czuć się bezpieczniej w czasie prowadzenia działań ratowniczych.

Strażaka z OSP, jako funkcjonariusza publicznego  chroni prawo

Mówi o tym art. 27 pkt. 2 ustawy z 24 sierpnia 1991 r., o ochronie przeciwpożarowej. Funkcjonariuszem publicznym jest również Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, poseł, senator, radny, sędzia, wojskowy, prokurator i wiele innych osób pełniących funkcje publiczne. Strażak w trakcie pełnienia swoich obowiązków podlega również ochronie jak wymienione wyżej osoby.
Warto pamiętać, że takie prawa strażak posiada tylko w czasie pełnienia służby. Jeśli do naruszenia nietykalności cielesnej strażaka dojdzie poza czasem pełnienia funkcji strażaka, wtedy osoba, której szkodę wyrządzono musi ścigać sprawcę z oskarżenia prywatnego.
Jeżeli do zniesławienia, popchnięcia lub uderzenia doszło w trakcie pełnienia działań ratowniczych, to sprawca tego zajścia popełnia przestępstwo jakie opisane zostało w artykule 222 Kodeksu karnego. Za takie wykroczenie sprawcy grozić może kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do lat 3.
Warto pamiętać, że strażak nie ma prawa nadużywać przywilejów jakimi chroni go art. 222 KK. Jeśli okaże się, że to niewłaściwe zachowanie strażaka doprowadziło do niefortunnej sytuacji, wtedy sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary wobec sprawcy a nawet odstąpić od wymierzenia kary.
Strażacy są również chronieni art. 226 par. 1 KK. Mówi on o znieważeniu słownym funkcjonariusza publicznego, które najczęściej polega na wypowiedzeniu obelżywych słów, pogardą lub gestem w stronę funkcjonariusz publicznego.

Do incydentu naruszenia nietykalności cielesnej strażaka doszło w 2008 r., w woj. opolskim, w Błotnicy Strzeleckiej, gdzie strażak Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich, został pobity przez jednego z kierowców.
Wtedy trwała tam akcja usuwania skutków trąby powietrznej jaka przeszła przez miejscowość. Strażacy usuwali zagrażające konary drzew. Dla bezpieczeństwa użytkowników drogi, ulica została zamknięta a jeden ze strażaków pilnował by nikt w tym czasie nie korzystał z jezdni.
Jeden z kierowców chciał przejechać zamkniętą ulicą, ale niestety nie miał zamiaru podporządkować się poleceniom strażaka. – W ogóle nie chciał mnie słuchać – Paweł Kapica jeszcze dziś denerwuje się na wspomnienie tamtego zdarzenia. – Kierowca wyszedł z auta i zaczął iść w kierunku pracujących strażaków, a ja próbowałem go zatrzymać.
Paweł chwycił intruza za szelki od roboczych spodni. Wtedy rosły mężczyzna odwrócił się i zaczął okładać strażaka pięściami po twarzy. Bity próbował osłonić się hełmem. Jego koledzy wezwali policję.

Sprawą zajęła się prokuratura, która początkowa odmówiła wszczęcia postępowania twierdząc, że strażak nie jest funkcjonariuszem publicznym. Tą interpretację odrzuciła jednak Prokuratura Okręgowa w Opolu, przyznając, że strażak jest chroniony jak funkcjonariusz publiczny i konieczne jest skierowania sprawy do sądu.
Po ponownym rozpatrzeniu sprawy sąd uznał kierowcę, który pobił Pawła Kapicę, winnym naruszenia nietykalności cielesnej strażaka na służbie. Wstępnie sprawca pobicia został skazany na 5 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata oraz grzywnę w wysokości 1 tys złotych.

Strażak OSP biorący udział w akcji jest funkcjonariuszem publicznym, którego chronią przepisy – tłumaczył sędzia Piotr Stanisławiszyn w uzasadnieniu wyroku. Oskarżony odwołał się od wyroku, po czym doszło do ugody i pobity strażak przyjął przeprosiny.

[źródło: www.remiza.com.pl]

Starsze posty «