«

»

[02/03/2013] Walne zebranie sprawozdawcze [relacja]

Zebranie sprawozdawcze w OSP Mlęcin za 2012r. odbyło się dzięki uprzejmości Dyrekcji w Szkole Podstawowej w Mlęcinie z uwagi na panujące warunki zimowe. Zebranie rozpoczęto od wprowadzenia przez poczet sztandarowy OSP sztandaru Jednostki a następnie odegraniu i odśpiewaniu przez druhny i druhów hymnu Związku OSP RP „Rycerze Floriana”.
W zebraniu uczestniczyło 38 członków zwyczajnych (czynnych), 3 członków honorowych oraz 6 członków MDP. Przedstawiono sprawozdanie z działalności, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Do przedstawionego przez Zarząd OSP planu działalności i planu finansowego na 2013r. nie wniesiono znaczących uwag czy też korekt. W przeprowadzonym jawnym głosowaniu nad absolutorium dla Zarządu za 2013r. wszyscy zebrani członkowie OSP opowiedzieli się jednogłośnie za udzieleniem absolutorium.

Z ważniejszych celów do realizacji, przyjętych na 2013r. wymienić należy:

  • bieżące utrzymanie na podziale bojowym JOT OSP 2 wozy bojowe TATRA 136 GCBA 6/32 (do momentu pozyskania nowego wozu) oraz STAR 244 GBA,
  • wszczęcie procedury pozyskania / zakupu średniego samochodu pożarniczego GBA 4×4 w związku z wymianą wyeksploatowanego samochodu TATRA 136 GCBA 6/32,
  • wszczęcie przygotowania organizacji Jubileuszu 50-lecia OSP w 2015r.,
  • podnoszenie poziomu wyszkolenia strażaków oraz gotowości bojowej JOT OSP poprzez stałe szkolenia / kursy organizowane przez KP PSP w Mińsku Mazowieckim,
  • pozyskanie środków na wykonanie remontu pomieszczeń remizy, w tym celu przewiduje się organizację zabaw tanecznych,
  • doposażanie JOT OSP w niezbędny sprzęt tj. pozyskanie zestawu ratownictwa medycznego OSP R-1, zakup drabiny pożarniczej DNW3080/3, zakup 2 szt. aparatów powietrznych MSA AUER AirXpress Fire, buty gumowe-wodery,
  • zacieśnianie współpracy z lokalną społecznością poprzez organizowanie pokazów podczas zawodów hippicznych w Stajni Kasztan w Mlęcinie oraz festynów organizowanych przez Szkołę Podstawową w Mlęcinie
  • szczegółową weryfikację członkostwa w OSP, zgodnie ze Statutem OSP.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć tych znaczników i atrybutów HTMLa: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>