«

»

Walne zebranie sprawozdawcze OSP za 2012r. – zapraszamy

Druhny i Druhowie!

Działając na podstawie § 22 ust 3 Statutu OSP Mlęcin, Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Mlęcinie niniejszym informuje, iż zwołuje na dzień 02 marca 2013 r. tj. sobota na godzinę 18.00 (zbiórka o 16.30) w lokalu Szkoły Podstawowej w Mlęcinie Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej z następującym – proponowanym porządkiem zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i przywitanie zaproszonych gości.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Sprawozdanie z działalności za 2012 r.
 5. Sprawozdanie finansowe za 2012 r.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności OSP w 2012 r.
 7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na bieżący 2013 rok.
 8. Dyskusja nad planem działalności i planem finansowym.
 9. Absolutorium dla Zarządu OSP za okres sprawozdawczy.
 10. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego na 2013 r.
 11. Wolne wnioski.
 12. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
 13. Zakończenie zebrania.
Jednocześnie, Zarząd OSP przypomina wszystkim członkom o obowiązku przybycia na zebranie w umundurowaniu wyjściowym, zgodnie z Regulaminem umundurowania OSP.

Zapraszamy na Walne Zebranie osoby zainteresowane członkostwem w naszej OSP, w tym również młodzież.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć tych znaczników i atrybutów HTMLa: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>