Historia

images

Powstanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mlęcinie wiąże się z licznymi pożarami, które pochłaniały dorobek gospodarzy naszej i okolicznych wiosek.

13 czerwca 1964r. groźny pożar niszczy 5 gospodarstw, co stanowiło znaczną część wsi.

Na zebraniu wiejskim 19 stycznia 1965r. Zastępca Komendanta Rejonowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim dh Waldemar Rytel, poinformował zebranych o zadaniach i formie działania ochotniczych straży pożarnych. Jednogłośnie podjęto decyzję o założeniu w Mlęcinie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

27 mieszkańców wpisało się na członków czynnych i wspierających OSP. Pierwszym naczelnikiem straży został Bolesław Kościesza , na stanowisko prezesa powołano Stanisława Komudę.

Skład pierwszego Zarządu OSP Mlęcin stanowili :
dh Stanisław Komuda – Prezes
dh Bolesław Kościesza – Naczelnik
dh Zygmunt Sadoch – Sekretarz
dh Mieczysław Sadoch – Skarbnik

Lata 1965-1968  to energiczna praca zarządu w celu wyposażenia jednostki w niezbędny sprzęt. Już pod koniec roku nasza jednostka OSP  mogła poszczycić się wyposażeniem, którego często nie posiadały starsze jednostki. Jednoczesna praca szkoleniowa przynosi efekty na zawodach gminnych i powiatowych. Już w czerwcu 1965r. drużyna OSP Mlęcin zajmuje I miejsce w rejonowych zawodach sportowo- pożarniczych. a we wrześniu 1966 II w zawodach powiatowych.

W 1967r jednostka dostaje pozwolenie na budowę strażnicy. Rozpoczęto gromadzenie środków finansowych oraz materiałów budowlanych. W prace związane z wykopaniem i zalaniem fundamentów włączają się mieszkańcy Męcina.

W 1973 r. ukończono budowę strażnicy. Uroczystego otwarcia obiektu dokonano 19 maja 1973 r. Wstęgę przeciął dh Henryk Karolak – Przewodniczący Rejonowej Rady Nadzorczej,  Prezes Rejonowego Związku OSP. Remiza staje się nie tylko zapleczem Ospale także ośrodkiem życia wsi.

Kolejne lata działalności naszej jednostki to praca na rzecz pozyskania sprzętu.  W 1977 r. jednostka otrzymuje na wyposażenie z Rejonowej Komendy Straży Pożarnych w Mińsku Mazowieckim samochód pożarniczy STAR 20  GBM  i zostaje przekwalifikowana  z  jednostki  typ M  do typu S-1.
Starania Zarządu zostały docenione w 1980 r. kiedy to przyznano odznaczenia druhom, którzy szczególnie wyróżnili się w pracy organizacyjnej jednostki.  Odznaczeni zostają: Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa
dh  Zdzisław Kunka i dh Bolesław Kościesza oraz  odznaką  Wzorowego Strażaka – dh Edmund Wojciechowski.
W roku 1986 jednostka OSP zajęła II miejsce w rejonowych zawodach pożarniczych.
W 1988 roku jednostka OSP otrzymuje samochód STAR  A-26 GBAM -2

autor: druh (źródło: "Kronika OSP Mlęcin" dhna Milena Chróścik)