Zarząd

W skład Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Mlęcinie wchodzą:

  • Prezes Zarządu – dh Chróścik Ryszard,
  • Wice Prezes Naczelnik – dh Bartnicki Wincenty Jan,
  • Wice Prezes – dh Raniszewski Kazimierz, 
  • Wice Prezes d.s. młodzieży – dh Ryżko Bartosz,
  • Z-ca Naczelnika – dh Bartnicki Paweł,
  • Skarbnik – dh Kunka Jacenty,
  • Gospodarz – dh Gut Dariusz tel. 511 782 749,
  • Sekretarz – dh Sadoch Zbigniew,
  • Kronikarz – dh Chróścik Milena,
  • Członek Zarządu – dh Gut Michał.